Arena Tranås - Tranåsbostäder | Tranåsbostäder

Arena Tranås

Här har vi samlat svar på de frågor som har inkommit via Facebook angående förslaget – Arena Tranås.

 1. Dämpsängsbassängen blir den kvar?

Nej, -En utbyggnad med en multihall såsom förslaget är utformat, medger inte att Dämsängen kan vara kvar.

 

 1. Blir det skjutbara läktare och 200m friidrottsbanor?

Nej, -enligt förslaget blir läktarna fasta.  Utrymmet under läktarna kommer att användas som förråd.

 

 1. Vart tog bowlinghallen vägen?

Enligt förslaget kommer bowlinghallen att vara kvar på sin nuvarande plats, men får en ny ingång via den nya huvudentrén.

 

 1. Varför kan man inte samla allt i Bredstorp?

Med idrottshusets och simhallens strategiska läge i nära anslutning till i stadens centrum och Holavedsgymnasiet, har den politiska styrgruppen varit tydlig med att placeringen av Arena Tranås ska vara centralt och inrymma följande:

 • Multihall med fullmått 23 x 43 m
 • Ny skolrestaurang och matsal för Holavedsgymnasiet
 • Nya utbildningslokaler för Holvadesgymnasiets restaurangprogram och lunchservering Novisen.
 • Möjlighet till event såsom bl a ; större tävlingar, konserter, mässor och företagsarrangemang.

 

 1. Paddelbana inomhus är ett måste. Störst växande sporten i Sverige. Hur är tankarna kring en sådan?

Det har inte funnits med som ett programkrav från verksamheten (Kultur- & Fritidsförvaltningen) att Arena Tranås även ska inrymma en  paddelbana.

Däremot så har K & F fört diskussioner med paddelutövare om att i en framtid kunna utveckla denna sport på Bredstorp.

 

 1. Ser bra ut. Men jag kunde inte se parkeringar. Är inte det redan idag ett bekymmer vid större evenemang?

Parkeringsplatser finns med i projektet men syns inte i filmen.

 

 1. Varför skriva på info@tranasbostader? Varför inte svar på FB?

Vi som är redaktörer på FB sitter inte på sakkunskapen i fråga utan måste bolla med projektledningen. Alla frågor som kommit upp på FB finns på hemsidan. Eftersom många inte har FB så har vi valt att dela svaren på vår hemsida. Ett informationshäften finns att hämta på Tranås Direkt och på Tranåsbostäder, du hittar den även som utskrift på hemsidan.

 

Tranåsbostäder