Tillbyggnad Holavedsgymnasiet - Tranåsbostäder | Tranåsbostäder

Tillbyggnad Holavedsgymnasiet

Ombyggnation för att öka tillgängligheten på Holavedsgymnasiet.

Nu blir det ny hiss och huvudtrappa i hangaren. Det görs även en förbindelse mellan A1-A3, hangaren och biblioteket. Nytt akustik tak och belysning i hangaren. Samt hiss till plan 1 i hus A4.

Tidsplan:

  • Projektstart, etablering vecka 14-15
  • Väderskydd vecka 14-17
  • Rivning, betongsågning vecka 17-25
  • Stomme, yttertak vecka 19-32
  • Stom-komplettering vecka 23-32
  • Hissar, akustiktak och belysning vecka 32-36
  • Färdigställande vecka 35-39
Tranåsbostäder