Hiss på gång!

Nu är det hissmontörernas tur att inta trapphuset på Falkgatan 9. Killarna på Nordisk Hiss ser till att allt skall vara klart på några veckor.

Projektet med tillskapandet av nytt trapphus och hiss börjar gå in i sitt slutskede. Hissen beräknas vara färdig att tas i bruk under november månad.  Kika gärna på projektets tidigare händelser. klicka här.

Tranåsbostäder