Granelundsskolan

2022-03-04

Projektinfo

Projektet kommer att genomföras inom ramen för vår strategiska partneringsavtal som vi har tillsammans med NCC.

Miljöklassificering Miljöbyggnad Silver
Tomtyta ca 50 000 m²

Utvändiga behandlade ytor ca 10 000 m²

Utvändiga obehandlade ytor ca 10 000 m²

Byggnadsyta BTA skola ca 6 750 m²

Byggnadsyta sporthall ca 1 600 m²

Utvändiga lek ytor  ca 20 000 m²

Byggnadsyta LOA  ca 7 000 m²

Projekteringsstart våren 2022

Byggstart våren 2023
Färdigställande sommaren 2025
Inflyttning hösten 2025