Fröafall

Inflyttat och klart till skolstart 2020

Inflyttningen till den ombyggda Fröafallsskolan håller på för fullt med skolstart i augusti 2020 i nya fina lokaler. Det är ett stort och omfattande projekt. Fröafallsskolan blir ett två parallellt Förskola-6 inklusive kommunens övergripande autismgrupp F-6.

Redan till sportlovet -19 så blev köksbyggnaden (gamla boulhallen) klar för att ta emot elever i det nya tillagningsköket. Förutom matsal och en tyst matsal så består byggnaden av musiksal, grupprum, kapprum och plats för kurator/sjuksköterska. En av utmaningar var den tysta matsalen som ligger vägg i vägg med musikrummet, men det löste sig. Tysta matsalen är mycket uppskattat och flera elever bland de elever som har det behovet.

Under tiden som huvudbyggnaden renoverats, har undervisningen flyttat ut till ett trevånings modulbyggnad som varit placerad bakom köksbyggnaden. Totalt är det 83 moduler som skapat olika klassrum, personalrum och kapprum. Modulbyggnaden är nu nedmonterad.

Hela skolan förutom gymnastiksalen har ”blåsts ut” därefter har nya rum skapats.  Eftersom matsalen flyttats ut till den nya köksbyggnaden så frigörs utrymmen för fler klassrum.

Här kommer en sammanställning av de stora ”synliga” ombyggnationerna utöver det som görs i köksbyggnaden.

 • Ny huvudentré
 • Ny ”hängyta” för eleverna framför entrén (tidigare torg när det var affär)
 • Taket byts ut
 • Solpaneler installeras på taken
 • Skolgården på baksidan kommer till viss del bytas ut, ffa ytor till de lite äldre barnen
 • Glasad förbindelsegång genom innergården, så att det blir bättre flöde i skolan
 • Nya klassrum, grupprum och personalrum
 • Nya akustiska innertak
 • Ny på och avstigningsplats för barnen
 • Fler parkeringsplatser
 • Nytt teknikrum plan 2 (för ventilation och solcellerna)

INVESTERINGSSTÖD

AB Tranåsbostäder har blivit beviljade investeringsstöd för solcellsanläggningen på Fröafallsskolan. Investeringsstödet är ett statligt stöd som ersätter 20% av anläggningens kostnad ca 310 000kr.

Solcellsanläggningen som byggs på Fröafallsskolan kommer täcka en yta av 600kvm och har en effekt på 100kW.