Fröafall

Klart hösten 2020

Ombyggnationen av Fröafallsskolan håller på för fullt och det är ett stort och omfattande projekt. Fröafallsskolan blir ett två parallellt Förskola-6 inklusive kommunens övergripande autismgrupp F-6.

Redan till sportlovet -19 så blev köksbyggnaden (gamla boulhallen) klar för att ta emot elever i det nya tillagningsköket. Förutom matsal och en tyst matsal så består byggnaden av musiksal, grupprum, kapprum och plats för kurator/sjuksköterska. En av utmaningar var den tysta matsalen som ligger vägg i vägg med musikrummet, men det löste sig. Tysta matsalen är mycket uppskattat och flera elever bland de elever som har det behovet.

Under tiden som huvudbyggnaden renoveras, flyttar eleverna ut till ett trevånings modulbyggnad som blir placerad bakom köksbyggnaden. Totalt är det 83 moduler som sätts ihop till olika klassrum, personalrum och kapprum. Hela skolan förutom gymnastiksalen kommer att ”blåsas ut” därefter skapas nya rum.  Eftersom matsalen flyttas ut till den nya köksbyggnaden så frigörs utrymmen för fler klassrum.

Här kommer en sammanställning av de stora ”synliga” ombyggnationerna utöver det som görs i köksbyggnaden.

 • Ny huvudentré
 • Ny ”hängyta” för eleverna framför entrén (tidigare torg när det var affär)
 • Taket byts ut
 • Solpaneler installeras på taken
 • Skolgården på baksidan kommer till viss del bytas ut, ffa ytor till de lite äldre barnen
 • Glasad förbindelsegång genom innergården, så att det blir bättre flöde i skolan
 • Nya klassrum, grupprum och personalrum
 • Nya akustiska innertak
 • Ny på och avstigningsplats för barnen
 • Fler parkeringsplatser
 • Nytt teknikrum plan 2 (för ventilation och solcellerna)

INVESTERINGSSTÖD

AB Tranåsbostäder har blivit beviljade investeringsstöd för solcellsanläggningen på Fröafallsskolan. Investeringsstödet är ett statligt stöd som ersätter 20% av anläggningens kostnad ca 310 000kr.

Solcellsanläggningen som byggs på Fröafallsskolan kommer täcka en yta av 600kvm och har en effekt på 100kW.

 

 

 

AB Tranåsbostäder
Postadress: Box 11, 573 21 Tranås

Besöksadress
Piratens gata 1, 573 31 Tranås

 

Telefon: 0140-38 49 50
info@tranasbostader.se