gravskopa-webb

NÄCKSTRÖM

FAKTARUTA

FASTIGHET Tranås Kvarn 1:4, Näckström

PROJEKT Tillbyggnad av kontorsarbetsplatser för Samhällsbyggnadsförvaltningen

SAMMANLAGD YTA  192 kvm

BUDGET  5,2 Mkr

BYGGSTART/KLART Mars 2019 – Oktober 2019

ENTREPRENÖRER WB Wennerlundsbygg AB, Tobias Plåt, Midroc, Colorama Golv, Mantor VVS AB

 

AB Tranåsbostäder
Postadress: Box 11, 573 21 Tranås

Besöksadress
Piratens gata 1, 573 31 Tranås

 

Telefon: 0140-38 49 50
info@tranasbostader.se