Näckström

Faktaruta:

Fastighet:                                      Tranås Kvarn 1:4, Näckström

Projekt:                                          Tillbyggnad av kontorsarbetsplatser för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sammanlagd yta:                        192 kvm

Budget:                                          5,2 Mkr

Igångsättning:                             Mars 2019

Färdigställande:                          Oktober 2019

 

 

 

AB Tranåsbostäder
Postadress: Box 11, 573 21 Tranås

Besöksadress
Piratens gata 1, 573 31 Tranås

 

Telefon: 0140-38 49 50
info@tranasbostader.se