Affärsområde Förvaltningsfastigheter

 • Kulturskolan

 • Folkets Park

 • Norra Dalen

 • Vitsippan

 • Ängaryds gård

 • Griftegården

 • Vagnsmuseét

 • Höganloft

 • Mossebo

 • Gillet 1 och 5

 • Stadshuset

 • Bredstorp

 • Näckström

 • Stationsbyggnaden

 • Idrottshuset

 • Simhallen

 • Säkerhetscentrum

 • Eriksbergsmuseét

 • Lyktan 10 och 11

Tranåsbostäder