Skogsgläntans förskola.

Skogsgläntans förskola uppfördes under 2016-2017. Här har vi samlat bilder och info som visar byggnationens olika skeden.

2017-08-31

Invigningen av Skogsgläntan den 31 augusti 2017. Barnen har kommit och verksamheten är i full gång.

2017-06-21

Vi välkomnar Skogsgläntans förskola och överlämnar med varm hand till barn och personal under sommaren 2017.

2017-05-08 Nu är det nära…

 


2017-04-13 Utemiljö bilder.


2016-10-21 Skogsgläntans förskola börjar ta form.

Nu kan man skönja hur utförandet på Skogsgläntan förskola kommer att bli. Stommen, takstolarna och yttertaket är på plats. Sedumtaket läggs och smälter fint in i omgivningen. Fasadpanelen börjar sättas och har en vacker grå färg av tjärvitrol. De gula fönsterpartierna är stora och kommer att släppa in ett härligt ljus på de sex avdelningarna. Ett stort fönsterparti finns vid barnens gemensamhetslokal där våtleken är planerad. På den övre våningen av mittenhuset finns personalens lokaler.

 


 

Takstolarna reses på Skogsgläntans förskola.

 


Första Spadtaget för Skogsgläntans förskola.

Många små ivriga händer var villiga att hjälpa oss att ta första spadtaget för byggnationen av Skogsgläntans förskola. Brunnsparkens förskola och Fröafalls förskola var på plats med sina förskolebarn för att vara delaktiga i starten på bygget.


Nedan hittar ni bilder , områdesplan och ritningar för den nya bebyggelsen på kvarteret Blodroten. Korsningen Råsvägen / Östra Vägen i Tranås.

Den nya bebyggelsen innefattar ny förskola och nytt äldreboende. Byggnationen av Skogsgläntans förskola beräknas ta drygt ett år och förskolan ska vara redo att tas i bruk i slutet av våren 2017. Under tiden förskolan byggs kommer bergfyllet från urgrävningarna från förskolan att läggas och packas som mark och grundförstärkningar till äldreboendet.

Bild 1 Förskolans fasad sett från Råsvägen och Östra vägen.

Bild 2 Fasaden på nya äldreboendet sett från Östra vägen.

Bild 3 Planritning över kv Blodroten. Förskolans byggnad ligger till vänster och är stjärnformat med 4 skepp. De olika avdelningarna kommer att förfoga över lokalerna i varsina skepp med varsina innergårdar. Gemensamma utrymmen för vattenlek, snickeri, ateljé och lekytor kommer att finnas i mittendelen av byggnaden. Även en gemensam gård med ett utekök tillskapas. Infarten och parkeringen till förskolan och äldreboendet kommer att vara gemensam med infart från Råsvägen.

Bild 4 Planritning över förskolans byggnad.

 

Tranåsbostäder