Byggprojekt – Arena Tranås

Varför Arena Tranås?

En aktiv mötesplats är viktig för tillväxten i Tranås – och behovet är nu!

Vi behöver:
– stärka möjligheterna till en aktiv fritid
– skapa förutsättningar för flera verksamheter att samverka under samma tak (undervisning, idrott, event, kultur) vilket gör arenan kostnadseffektiv
– följa tidigare politiskt beslut om en hall med fullmått för inomhusidrott

Tranåsbostäder har på uppdrag av Tranås kommun tagit fram ett förslag på en ny multiarena – Arena Tranås. Tanken är att den ska
ligga i direkt anslutning till nuvarande idrottshall och simhall. Tillsammans med projektgrupper från barn- och utbildningsnämnden,
Kultur och fritid, föreningsliv och arkitekter har vi tagit fram detta förslag. Beslut om genomförande beräknas kunna fattas under
vintern 2017/18.

 

Projektet är kostnadsberäknat till ca 250 miljoner kronor och finns upptaget i Stadsvision Tranås 2010-2040 som en av de högst prioriterade
delarna i att nå tillväxtmålen.

FAKTARUTA

  • Multihall 1.200 m2 för idrott, kultur, event m.m.
  •  680 st fasta läktarplatser och 1.300 st sittplatser till konserter o.dyl.
  • Skolrestaurang och matsal för Holavedsgymnasiet
  • Utbildningslokaler för Holavedsgymnasiets restaurang- och livsmedelsprogram
  • Gemensam huvudentré till nuvarande idrottshus, bowling, skolrestaurang, simhall och multihall
  • Utemiljö för street, basket, beachvolley, gym m.m.
  • Sammanlagd nybyggnadsyta ca 8.250 m2
  • Miljöklassificering enligt Miljöbyggnad Silver
  • Kostnadsberäknat till ca 250 miljoner kronor
  • En märkesbyggnad med hög kvalité för det centrala stadsrummet

 

SKRIV UT INFORMATIONEN I ETT A5 HÄFTE

 

 

Tranåsbostäder