Södra Dalen 9

Södra Dalen 9, som har  3 fastigheter på adresserna Piratens gata 10, Falkgatan 9 och Storgatan 42, kommer att få en stort lyft genom om- och tillbyggnad och ny färg på fasad och balkonger. På innergården till Falkgatan 9 kommer SE-Bygg att bygga nytt trapphus och sätta in ny hiss. Arbetet kommer att pågå fram till början av December 2017. Det nya trapphuset kommer att bestå av en tillbyggnad med glaspartier och en betongtrappa. Invändigt kommer den gamla trappan att rivas och ersättas med en hiss i ena trapplöpet. Under 2018 sker målningsarbeten av fasaden och balkongerna kommer att få nya räcken.

2017-10-05

Killarna på Nordisk Hiss monterar den nya hissen.

2017-09-13

Alla trapplöp sågas loss från trapplanen och lyfts ut genom ett hål i taket.

 

2017-08-30

Montering av fönsterpartier i det nya trapphuset.

 

2017-06-14

Sista pusselbiten i trappmonteringen. Vilken precision!

 

2017-06-12

Nu är det dags för trapplanen att monteras. Även de kommer färdiggjutna och lyfts på plats med stor precision för att passa perfekt in i stålkonstruktionen.

 

2017-06-08

Betongtrappan kommer färdiggjuten i sektioner till Södra Dalen. Den monteras genom att sektionerna spänns fast i rätt läge i den befintliga stålkonstruktionen, därefter gjuter man på plats fast mittenpelaren, spindeln,  och därpå monteras och gjutes sektion för sektion.

 

2017-05-22

Tranås Byggsvets och SE-bygg svetsar stålkonstruktionen. Den skall vara klar till trappleveransen som sker i mitten av juni.

 

2017-03-28

Byggprojektet innefattar många moment varav den första och just nu pågående momentet är gjutning och grundläggningen till trapphuset. En invändig källartrapp skall bilas bort och fraktas ut i mindre delar. Då hoppas vi på förstående hyresgäster med mycket tålamod då det momentet låter en hel del. Resterande trappor kommer att skäras bort från trapp-planen och lyfts ut hela genom ett hål i taket under september-oktober, allt för att försöka minska mängden bilningsarbeten i trapphuset.

 

2018-08-21

Nu är vi klara med målning av fasaden och balkongerna. Färgen blev i en matt gulton som passar in med resterande byggnader.

 

2018-08-21

Sista delen av Södra Dalen är innergården, ni kan se planerad planritning nedan.

 

Tranåsbostäder