kv Häggatorpet

 

Hemtjänstens & Hemsjukvårdens hus på Västra Vägen 5

Fastigheten Kv. Häggatorpet 4  kommer om- och tillbyggas 960m² för att inrymma Hemtjänst, Hemsjukvård, Trygghetsgrupp, Rehab, Inköpsservice, Bemanningscentrum och övrig administration.

Befintlig fastighet totalrenoveras med nya rumsfunktioner, ytskikt och teknik. Tillgängligheten förbättras genom en tillbyggnad med hiss och trappa. Utvändiga ytor kommer att anpassas med nya gårdsfunktioner. En trappa byggs mot Lövstagården för att lätt kunna ta sig mellan fastigheterna. Mer funktioner som kommer att finnas är cykelgarage för tjänstecyklar, parkeringsficka för kortare stopp och plats för rörelsehindrade.

Entreprenaden ska vara färdigställd till September 2018.

Uppdragsgivare är Socialtjänsten

2018-08-21

Nu är det snart dags för inflyttning för socialtjänsten, det blev nytt och fräscht med en härlig miljö runt omkring byggnaden. Varmt välkomna våra nya hyresgäster!

Våren 2018

 

 

Tranåsbostäder