Förvärv av ny fastighet

2023-04-06

Nytt förvärv till vårt fastighetsbestånd

AB Tranåsbostäder förvärvade 2023-04-05 via bolag fastigheten Nötskrikan 10. Det är en förskola som ligger i centrala Tranås med närhet till den fina Östanåparken.

Förskolan är nybyggd och startade sin verksamhet oktober 2019.

Nedan finner du mer information om verksamheten (ursprungstext från www.tranas.se)

Förskolan är organiserade i sex avdelningar. På Abborren och Mörten går de yngsta barnen, på Braxen och Svanen de mitt emellan och på Måsen och Kråkan de äldsta barnen.

Inomhusmiljön är planerad utifrån tanken att barn upptäcker världen med alla sina sinnen och att barn ska få uppleva olika saker och få möjlighet till många olika erfarenheter. Miljön ska ge möjlighet till både aktivitet och vila. Varje avdelning har en egen verkstad för skapande aktiviteter. Här finns gemensam matsal, sinnesrum, rum för arbeta med ljus, mätning, experiment m.m. Vi har ett gemensamt torg där vi kan mötas och som även ger möjligheter till motorisk aktivitet.

Utomhusmiljön är uppdelad i två delar. En liten gård där de yngsta barnen kan känna närhet och trygghet och en större gård med fler utmaningar för de äldre barnen. Här finns möjlighet till många olika lekformer. Vi har odlingar som barnen är delaktiga i och som köket tar tillvara på och använder i matlagningen. Vi har ett utekök där vi då och då serverar lunch och mellanmål.

Nötskrikans förskola arbetar i projektform utifrån barnens intresse och erfarenheter.

På förskolan finns även den särskilda verksamheten Gäddan.