Trivsel för alla i tvättstugan

Tvättstugan är ett gemensamt utrymme som alla måste samsas om. Här kan du på ett naturligt sätt skapa goda relationer med dina grannar. Men tvättstugan är också en plats där konflikter kan uppstå. Vi ber dig därför att noga följa våra trivselregler men även ha visst överseende med att vi alla är olika.

– Håll tiderna  – ta inte någon annans tid även om de inte börjat tvätta meddetsamma.

– Städa ordentlig efter er, en självklarhet är att lämna tvättstugan fri från smuts, grus, tvättmedelsrester, ludd i tumlare etc så att nästa hyresgäst kan börja tvätta direkt utan att behöva ta hand om andras smuts.

– Låt tvättstugans inventarier och städmaterial vara kvar i tvättstugan.

– Sunt förnuft och god grannsämja får råda så att alla kan trivas och känna sig bekväma i tvättstugan.

Tranåsbostäder