Info för bostäder & lokaler gällande COVID

VI HJÄLPER ER GÄRNA PÅ DISTANS

Bostäder

INFORMATION FÖR DIG SOM HYRESGÄST GÄLLANDE CORONAVIRUSETS SPRIDNING

Med anledning av Folkhälsomyndighetens höjning av risknivån för spridning i Sverige har AB Tranåsbostäder beslutat att genomföra vissa åtgärder. Vi tar vårt samhällsansvar för att minska en eventuell spridning till riskgrupper, samt för att minska risk för högt tryck på sjukvården.

Övrig information hänsvisar vi till krisinformation.se (ladda hem appen).

Nedanstående åtgärder gäller tills annat meddelas:
Serviceanmälningar görs som vanligt på vår hemsida, vi stänger kundservice för spontanbesök. Kontakta oss innan på telefon eller e-post så kommer vi överens om hur vi kan hjälpa dig.

Samtidigt ökar vi tillgängligheten på telefon för att hjälpa dig bättre.
Våra telefontider är mån-tors 7–16, lunchstängt 12–13 och fredag 7–13

Vi på AB Tranåsbostäder kommer hålla avstånd när vi träffar dig.

Innan vi gör hembesök hos dig kommer du kontaktas via telefon. Vi kommer ställa kontrollfrågor angående om du eller din familj har några symptom som Folkhälsomyndigheten kopplar till Coronaviruset.  Om ni har symptom åtgärdar vi endast akuta ärenden (fara för liv eller egendom). Om ni gett missvisande information eller hastigt insjuknat avbryts tänkt besök och vi återkommer vid ett senare tillfälle. Är det ett akut ärende genomför man besöket med försiktighet, med gott avstånd till dig som hyresgäst.

 

Lokaler

INFORMATION TILL HYRESGÄSTER ANGÅENDE AB TRANÅSBOSTÄDERS ARBETE MED HÄNSYN TILL CORONAVIRUSETS SPRIDNING

Med anledning av Folkhälsomyndighetens höjning av risknivån för spridning i Sverige har AB Tranåsbostäder beslutat att genomföra vissa åtgärder. Vi tar vårt samhällsansvar för att minska en eventuell spridning till riskgrupper, samt för att minska risk för högt tryck på sjukvården.

Serviceanmälningar görs som vanligt på vår hemsida, vi stänger kundservice för spontanbesök. Kontakta oss innan på telefon eller e-post så kommer vi överens om hur vi kan hjälpa dig.

Samtidigt ökar vi tillgängligheten på telefon för att hjälpa dig bättre.
Våra telefontider är mån-tors 7–16, lunchstängt 12–13 och fredag 7–13
Akuta ärenden hanteras som vanligt dygnet runt.

AB Tranåsbostäder tar ett stort ansvar att planera vårt arbete för att minimera risk för spridning av coronavirus. Det innebär att vi i första hand vill åtgärda serviceärenden när verksamheten inte är i lokalen, i övrigt följer vi hyresgästernas instruktioner för respektive verksamhet.