Personal

Magnus Nilsson

VD

Anneli Häll Karlsson

Kundservice och marknadschef

Liselott Lindell

Kundservice

Lotta Lundh

Kundservice

Sara Matsson

Ekonomichef

Yvonne Jarl

Personaladministration, projektcontroller

Helene Haraldsson

Redovisning

Johnny Ekeflo

Förvaltare

Anders Carlsson

Drifttekniker

Sari Haikara

Förvaltare, miljö och kvalité

Lukas Lindqvist

Fastighetsskötare

Göran Lorentzi

Byggchef

Tobias Bohman

Förvaltningschef

Maria Berg

Kundservice

växel: 0140-77 31 30

Zerny Karlsson

Fastighetsskötare

Christer Carlberg

Fastighetstekniker

Andreas Forssmed

Fastighetstekniker

Robin Söderberg

Fastighetsskötare

Filippa Ydrestrand

Fastighetsskötare

Stefan Gren

Fastighetsskötare

Patrik Fransson

Fastighetsskötare

Leif Fäldt

Reparatör Vitvaror

Åsa Callenfors

HR-Chef