Miljömål 2030

KLIMATINITIATIVET

Nu går startskottet för Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent. Företagen som går med åtar sig att arbeta för.

Genom att gå med i Klimatinitiativet kommer AB Tranåsbostäder att få kunskap och inspiration att göra sånt vi inte klarar av att göra ensamma. Det är mycket bättre att göra det ihop med kolleger, då får man totalt sett bättre resultat.

En fossilfri allmännytta senast år 2030

30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007)

Företaget har också möjlighet att i stället anta egna mål (till exempel om det finns andra mål i ägardirektivet, om företaget vill ha ett skarpare mål eller inte har förutsättningar att nå just dessa mål).

 

Tranåsbostäder Solel

Hagadals förskola

Där har vi solelslingor på 10 respektive 20 kw, sammanlagt 30 kW. Produktionen 2018 var sammanlagt 24068 kW och därav såldes 7609 kW till elbolag.
Sedan start Maj 2017 har anläggningen producerat 41875 kW och vi har sålt 12879 kW till elbolag.

 

Mostugans förskola

Där har vi solelslingor på 20 kw. Produktionen 2018 var sammanlagt 15162 kW och därav såldes 9026 kW till elbolag. Sedan start januari 2016 har anläggningen producerat 47215 kW och vi har sålt 22352 kW till elbolag.

 

Ängaryds förskola

Förskolan genomgår nu en renovering och kommer i bruk januari 2020. Där kommer solelslingor på 24 kW att installeras.

 

Fröafallsskolan

Skolan genomgår nu en renovering och kommer i bruk i juli 2020. Där kommer solelslingor på 100 kW att installeras.