Resultatet av 2018 års hyresförhandling är klart.

Tranåsbostäder har förhandlat fram nivån för 2018 års hyra med Hyresgästföreningen Sydost med följande resultat.

Överenskommelsen, som gäller fr o m 2018-01-01, innebär en ökning av hyresuttaget med 0,85 %.

Nya hyran för parkeringsplatser är 150:-/månad och för motorvärmare 230:-/månad och gäller fr o m 2018-01-01. Även garagen har höjts mellan 15-20:-/månad.

Vi fortsätter att satsa på energieffektiviseringar i våra fastigheter för att minska effekterna av ökade driftskostnader. Även under 2018 genomför vi våra riktade underhållsinsatser kopplade till långsiktig förädling av fastighetsbeståndet.

Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.

Med vänlig hälsning

AB Tranåsbostäder

Sören Carp

VD

Tranåsbostäder