INVIGNING HOLAVEDSGYMNASIET

Invigningen av tillgänglighetsanpassningen på Holaveden är gjord, och det innebär att vi förbättrat kommunikationen till 12 salar inom huskropparna A1-A5. Läs mer här!

 

Tranåsbostäder