VD Skifte – Sommaren 2018

Tranåsbostäder har inlett rekryteringsprocessen gällande en ny VD.

VD Sören Carp har arbetat på Tranåsbostäder i  35 år, och nu meddelar han att han går i pension under senare delen av 2018. En rekryteringsgrupp ska arbeta med att finna en ny VD. Gruppen består av ordförande Krister Rydholm, vice ordförande Tommy Färnemyhr, ekonomi och personalchef Marita Rasmusson samt kommunchef Karin Semberg. En rekryteringsfirma med erfarenhet från fastighetsbranschen har anlitats. Målsättningen är att tjänsten ska vara tillsatt efter sommaren 2018.

Den nya VD:s kravprofil håller på att bearbetas, det är viktigt att hen har en gedigen fastighetsbakgrund och att personen har insikt i den kommunpolitiska processen.

Tranåsbostäder