Tak-3
Tak-framåt

NÄCKSTRÖM

FAKTARUTA

FASTIGHET Grusåsen 3

PROJEKT Nytt papptak 

BUDGET 200 000 kr

TIDSPLAN Startar i Maj och beräknas vara klart i sept 2019

ENTREPRENÖRER Takbolaget


På ena bilden kan ni se hur projektet fortskrider med arbetat av att lägga papptak. Det är ett stort arbete med att först ta bort det gamla plåttaken och sedan lägga det nya papptaket.

 

AB Tranåsbostäder
Postadress: Box 11, 573 21 Tranås

Besöksadress
Piratens gata 1, 573 31 Tranås

 

Telefon: 0140-38 49 50
info@tranasbostader.se