Vinst till Tranåsbostäder

Tranåsbostäder vinner priset

“ÅRETS ENGERGIUTMANARE 2014”

SABO har utsett Tranåsbostäder till Årets energiutmanare i kategorin mindre företag. Utmärkelsen Årets energiutmanare i kategorin större företag går till Sollentunahem.

Stolt och glad personal från Tranåsbostäder var i Norrköping och hämtade hem vinsten.

– Vi är naturligtvis oerhört glada och stolta för den här utmärkelsen, vilken stärker oss inför det fortsatta energiarbetet. Vi fokuserar just nu på nästa steg i vårt energiprogram, där vi planerar för förnybara energilösningar som bland annat solfångare, säger Sören Carp, VD på Tranåsbostäder.

Engagerade anställda och styrelseledamöter. Det är en av anledningarna till att det allmännyttiga kommunala bostadsföretaget Tranåsbostäder vinner bransch- och intresseorganisationen SABOs utmärkelse Årets Energiutmanare 2014.  SABOs jury imponeras av att Tranåsbostäder målmedvetet arbetat på flera nivåer för att spara energi. På organisatorisk nivå har Tranåsbostäder sjösatt en Energigrupp som verkar som styrgrupp för arbetet och alla kund- och fastighetsansvariga har gått en gedigen utbildning i energisparåtgärder. På ekonomisknivå har bostadsföretaget avsatt ca 2 miljoner konor per år och på teknisk nivå har ett system tagits i bruk för att till exempel kontinuerligt följa upp temperaturer samt ett redovisningssystem som bland annat säkerställer inkomna fakturor mot verklig förbrukning. Dessutom har den tekniska utrustningens kvalitet höjts avsevärt, till exempel genom att styr- och reglerutrustning bytts ut.

Ur juryns motivering:

“Tranåsbostäder vinner utmärkelsen Årets energiutmanare i kategorin mindre företag för sitt dedikerade arbete med att minska energianvändningen, där både styrelse och personal brinner för arbetet. En ambitiös målsättning kombinerat med konkreta åtgärder på flera nivåer och med gott resultat gör att juryn bedömer att Tranåsbostäder är en energiutmanare i högsta klass.”

Kontakt Niklas Odeheim, driftchef Tranåsbostäder, 0140-38 49 62

Läs även artikeln hos SABO.

 

tranasbostader_vinnare

Tranåsbostäder