Certifiering

Sedan 2013 är Tranåsbostäder certifierade enligt FR2000.

FR2000 är

 • ett ledningssystem för certifiering av
  • kvalitet
  • miljö
  • arbetsmiljö
  • kompetens
  • brandskydd
  • socialt ansvarstagande
 • integrerat och ger en heltäckande certifiering
 • effektivt och anpassat för små och medelstora företag
 • likvärdigt med ISO 9001 och 14001, men omfattar fler områden.

(källa fr2000.se)

Tranåsbostäder