Våra miljömål

Tranåsbostäder är ett helägt dotterbolag till Tranås Stadshus AB. Vi äger, bygger och förvaltar fastigheter inom Tranås kommun. Med bra service och kunnande erbjuder vi bostäder och lokaler som väl uppfyller våra kunders behov.
Miljöaspekten finns med i alla delar av vår verksamhet: i affärsutvecklingen, i upphandlingar, i reparations- och underhållsarbeten och i det dagliga kontorsarbetet. För att medverka till en hållbar utveckling ska vi se över och minska energi-användningen inom vårt fastighetsbestånd.
Målet är att ligga steget före de lagar och normer vi berörs av ifråga om miljön och underlätta för våra hyresgäster att leva tryggt och miljövänligt.
Första steget är att minska energiåtgången per kvadratmeter med 15 procent från 2009 till 2015. När vi väl nått dit är vi ett gott steg på väg mot EU:s övergripande direktiv: att minska koldioxidutsläppen med 20 procent, öka andelen förnyelsebar energi-källor till 20 procent och energieffektivisera med 20 procent – ett mål som ska vara uppnått år 2020.

Tranåsbostäder