Hyrespolicy

 

Tranåsbostäders hyrespolicy för bostäder

  • Kö-poäng prioriteras
  • Fyllt 18 år och myndig
  • Ordnad ekonomi (lön, ålderspension, föräldrapenning, sjukersättning och/eller studiemedel i minst 6 mån från inflyttningsdatum)
  • Inga betalningsanmärkningar
  • Bra referenser från tidigare hyresvärd
  • Rimligt antal och folkbokförda, som bor i lägenheten
  • Hemförsäkring tecknas innan tillträde
  • Tranåsbostäder förbehåller sig rätten till fritt välja hyresgäst
Tranåsbostäder