Personal

Magnus Nilsson

VD

direkt: 0140-38 49 54

Anneli Häll Karlsson

Kundservice och marknadschef

direkt: 0140-38 49 51
mobil: 070-593 61 31

Liselott Lindell

Kundservice

direkt: 0140-38 49 52
mobil: 070-546 82 67

Lotta Lundh

Kundservice

direkt: 0140-38 49 57
mobil: 070-593 61 59

Sara Matsson

Ekonomi-och personalchef

direkt: 0140-38 49 55
mobil: 072-208 85 08

Yvonne Jarl

Personaladministration, projektcontroller

direkt: 0140-38 49 66
mobil: 070-688 28 83

Helene Haraldsson

Redovisning

direkt: 0140-38 49 56
mobil: 070-372 05 96

Johnny Ekeflo

Förvaltare

direkt: 0140-38 49 69
mobil: 070-343 78 18

Niklas Odeheim

Fastighetschef

direkt: 0140-38 49 62
mobil: 070-593 61 42

Anders Carlsson

Drifttekniker

direkt: 0140-38 49 71
mobil: 070-573 46 52

Sari Haikara

Förvaltare, miljö och kvalité

direkt: 0140-38 49 77
mobil: 072-200 56 90

Marielouise Rådberg

Underhåll bostäder

direkt: 0140-38 49 58
mobil: 070-218 19 99

Göran Lorentzi

Byggchef

direkt: 0140-38 49 68
mobil: 070-246 78 30

Tobias Bohman

Projektledare

direkt: 0140-38 49 65
mobil: 070-593 61 19

Magnus Winbladh

Fastighetsansvarig

växel: 0140-38 49 50

Zerny Karlsson

Fastighetsansvarig

växel: 0140-38 49 50

Andreas Forssmed

Fastighetsansvarig

växel: 0140-38 49 50

Robin Söderberg

Fastighetsansvarig

växel: 0140-38 49 50

Rolf Fransson

Fastighetsansvarig

växel: 0140-38 49 50

Torbjörn Gustavsson

Fastighetsansvarig

växel: 0140-38 49 50

Thomas Kall

Fastighetsskötare

växel: 0140-38 49 50

Kenneth Johansson

Reparatör Snickeri

växel: 0140-38 49 50

Leif Fälth

Reparatör Vitvaror

växel: 0140-38 49 50

Harri Kajander

Reparatör Elektriker

växel: 0140-38 49 50

AB Tranåsbostäder
Postadress: Box 11, 573 21 Tranås

Besöksadress
Piratens gata 1, 573 31 Tranås

 

Telefon: 0140-38 49 50
info@tranasbostader.se