gravskopa-webb

NÄCKSTRÖM

FAKTARUTA

FASTIGHET Tranås Kvarn 1:4, Näckström

PROJEKT Tillbyggnad av kontorsarbetsplatser för Samhällsbyggnadsförvaltningen

SAMMANLAGD YTA  192 kvm

BUDGET  5,2 Mkr

BYGGSTART/KLART Mars 2019 – Oktober 2019

ENTREPRENÖRER WB Wennerlundsbygg AB, Tobias Plåt, Midroc, Colorama Golv, Mantor VVS AB