Vacker hiss-pelare på Södra Dalen -

Projektet har löpt på enligt tidsplanen.

Tanken var först att bygga ett utvändigt trapphus med hiss och loftgångar till fastigheten. Men efter att ha tittat närmare på förslaget gjorde vi en kostnadseffektivare åtgärd.

Den nya lösningen blev ett utvändigt trapphus med hissen i det befintliga trapphuset och i mars tidigare i år startade projekteringen. Först var det till att gräva, gjuta och mura upp källarväggarna. Där efter monterades stålstommen och i juni levererades spiraltrappan. När trappan var monterad byggdes taket och glaspartierna monterades. Efter semestern revs de befintliga trapporna och lyftes bort genom yttertaket för att göra plats åt den nya hissen.

Under 2018 ska vi även iordningställa de utvändiga ytorna på gården. Fastigheten ska målas och befintliga balkongräcken ska bytas ut så att samtliga balkonger får ett enhetligt utseende.

INFORMATION

Tranåsbostäder