Ägarlägenheter

2023-04-14

Vad är en ägarlägenhet?

På Junkaremålensstrand i Tranås mellan LSS boende I och II planeras det för nya lägenheter och radhus. Upplåtelseformen är äganderätt. Att upplåta ägarlägenheter i Sverige är inte lika vanligt som i övriga Europa. Boendeformen infördes år 2009 i Sverige.

Vår tanke är att bredda utbudet av bostäder i Tranås, boendeformen har en självklar plats på bostadsmarknaden både i våra nordiska grannländer Finland, Norge och Danmark och övriga Europa. Därför känns det extra intressant för oss att se om det finns ett intresse för detta i Tranås.

Vad är en ägarlägenhet?

Enkelt beskrivet är ägarlägenhet en boendeform som innebär att man i ett flerbostadshus äger sin lägenhet. Eftersom varje ägarlägenhet räknas som en egen fastighet och därför betraktas som fast egendom precis som ett hus.

Ägarlägenhet vs bostadsrätt

Men vad skiljer egentligen en ägarlägenhet från en bostadsrätt? Den grundläggande skillnaden mellan en bostadsrätt och en ägarlägenhet är att man köper en bostadsrätt bara har köpt rätten att bo i bostaden, medan om man köper en ägarlägenhet äger den fullt ut och har lagfart på den. Det gör att man till exempel inte är styrd av en bostadsrättsförenings stadgar och regler. Dessutom har man större frihet att göra om i sitt boende.

En annan skillnad är att en bostadsrätt räknas som lös egendom och regleras av bostadsrättslagen och köplagen, medan en ägarlägenhet räknas som fast egendom och regleras av bland annat jordabalken. Detta gör till exempel att pantsättning av ägarlägenheter fungerar på samma sätt som pantsättningen av en fastighet och att man har friheten att överlåta och hyra ut lägenheten när man vill och till vem man vill.

Samarbete med Handelshögskolan i Göteborg 

Vi har tillsammans med Handelshögsskolan i Göteborg tagit fram en enkät, där vi önskar få svar på om det finns ett intresse för ägarlägenheter i Tranås på Junkaremålensstrand. Att få samarbete med unga kreativa människor som snart ska ut i arbetslivet är givande för oss som bolag.

Vi har gjort en enkätundersökning tillsammans med Handelshögskolan i Göteborg

Enkätundersökningen genomfördes för att se om det finns ett intresse för Tranåsborna att köpa en ägarägenheter. Målgruppen kan vara en villaägare som vill sälja sitt hus, men vill bo kvar i området och få mindre yta eller skötsel av hus och trädgård. Det kan även vara någon som vill köpa en lägenhet innan man köper hus. Vi inväntar resultatet som ska redovisas inom kort.

Att samarbeta med studenter i denna marknadsundersökning är viktig för oss men även för studenterna. Läs om deras svar nedan.

Vad är Handelsconsultning för företag?

– HandelsConsulting är Nordens största studentdrivna managementkonsultföretag. Detta innebär att vi är ett stort gäng ambitiösa studenter som vill doppa tårna i arbetslivet genom att utföra olika sorters projekt till företag under vår studietid. Som utgångspunkt för vårt arbete har vi alltid våra kompetensområden som lärs ut på Handelshögskolan i Göteborg och hela syftet med bolaget är att bidra till studentnyttan genom att ge studenter en chans att komma ut i arbetslivet.

Hur viktigt är samarbetet med AB Tranåsbostäder eller andra företag för er utbildning?

– Sådana här samarbeten som vi har med exempelvis Tranåsbostäder är otroligt värdefulla för oss studenter som har ett stort behov av att finna verklig förankring till all den teorin vi stöter på. Som student möts man konstant av en stor mängd teoretisk kunskap som man ofta har svårt att kontextualisera. Genom att komma ut till företag som Tranåsbostäder så får vi en möjlighet till stor personlig utveckling samtidigt som vi bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Bilderna nedan är visionsbilder från Arkitektbyrån Tengboms, dom visar hur det skulle kunna se ut i detta fina område.