EtT tryggt val

Lägenheter

LOKALER

Sök lägenhet

Byggprojekt

AB Tranåsbostäder äger, bygger och förvaltar fastigheter inom Tranås kommun. Vårt långsiktiga mål är att vi aktivt och tydligt ska medverka till fortsatt tillväxt i Tranås kommun så att vi senast år 2025 är 20 000 invånare. Vår vision är att vi ska erbjuda bostäder och lokaler som är väl anpassade efter kundens önskemål.

Nyheter

INFORMATION OM TV4-KANALERNA

Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare. Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så...

läs mer

Hyresförhandling klar för 2020

AB Tranåsbostäder har förhandlat fram nivån för 2020 års hyra med hyresgästföreningen Sydost med följande resultat. Överenskommelsen, som gäller fr o m 2020-01-01, innebär en ökning av hyresuttaget med 2.3 %. Hyran för parkeringsplatser och garage ligger oförändrat...

läs mer

Nytt växelsystem

Vi har nyligen bytt till nytt växelsystem. Det kan vara vissa driftstörningar innan allt sitter som det skall. Ring växelnumret 0140-38 49 50 och följ instruktionerna. Våra hyresgäster som arbetar i verksamheter i  Tranås kommun kan inte ringa kortnummer som innan, ...

läs mer

kv Vitsippan

ÄNTLIGEN ÄR VI PÅ GÅNG! Beslut: Högsta förvaltningsdomstolen finner att det inte längre finns skäl för förordnandet att AB Tranåsbostäder inte får ingå avtal i upphandlingen. Högsta förvaltningsdomstolen upphäver därför det interimistiska beslutet av den 4 november 2019.

läs mer

AB Tranåsbostäder
Postadress: Box 11, 573 21 Tranås

Besöksadress
Piratens gata 1, 573 31 Tranås

 

Telefon: 0140-38 49 50
info@tranasbostader.se