Renovering av simhallen

2024-04-30

Under 2024 kommer vi göra vår simhall mer attraktiv genom renovering och hållbara förbättringar.

Renovering

Syftet med renoveringen av simhallen är att förbättra och öka livslängden på tätskiktet i bassänghallen.

För att minska risken för fukt- och vattenskador och säkerställa livslängden behöver vi byta ytskikt samt konstruktionen under ytskiktet. För säkerställa funktionen behöver vi förlägga tätskiktet direkt under klinkern i stället för vid betongplattan, då kommer fukten inte längre att kunna tränga igenom avjämningsmaterialet innan det når det skyddande tätskiktet. Denna åtgärd är därför nödvändig för att bevara och förbättra simhallens funktion och kvalitet på lång sikt.

Under byggtiden kommer betongprover att tas för att undersöka karbonatiseringshalter i betongen och säkerställa simhallens konstruktion.

Hållbarhetsarbete

Genom renoveringen av ytskiktet med nytt klinkergolv så får vi en ökad hållbarhet, samtidigt kommer vi att byta belysning över stora bassängen, i omklädningsrummen och i Actics lokalen vilket resulterar i stora Energibesparande åtgärder som såklart påverkar vår miljö.

Renoveringsåtgärderna inkluderar även:

  • Klimatavgränsande dörrar mellan bassänglokalen och omklädningsrum.
  • Modernisering av befintliga installationer som exempel utbyte av värmeväxlare, injustering av system, återvinning avloppsvatten med mera.
  • Åtgärder i stora bassängen när vi sänker vattennivån i bassängen.

 Ytskikt

I dagsläget består ytskiktet av brun mosaik runt poolområdet och kommer ersättas med klinkerplattor med ett godkänt halkskydd, vilket innebär att den har ett något skrovligare yta.

Att vi väljer klinker före mosaik är för att det är enklare att hålla klinker rent, mer ekonomiskt försvarbart och det ger ett modernt intryck, Mosaik kan ge ett mer personligt intryck, men den har fler öppna fogar vilket gör att det blir mer bestående smuts, som är svårare att hålla rent.

Planerad tidsplan (reservation för förändringar i tidsplanen)

v.27                  Vattennivån i stora bassängen sänks

v.28–30          Reparation av bassängduk, utbyte av ljuskällor i bassängen och rivningsarbete

v.32–42          Byggstart och beräknat färdig senast 18/10–24

Huvudsakligen så kommer arbeten fokuseras utanför undervisningsbassäng så denna kan användas parallellt med övriga byggarbeten. Därefter kommer resterande arbeten att skärmas av. Simundervisning för skolele