Hållbarhet

Miljötratten som motverkar stopp i rören

Visste du att fett och matolja som sköljs ner i avloppet orsakar stopp i rören? Med miljötratten samlar du enkelt in oljan efter matlagningen så den slipper hamna på fel ställe. Klicka på videon för att se hur du kan använda Miljötratten!

Finns det energitjuvar i hemmet?

Hela Sverige sparar energi och vi på Tranåsbostäder gör vad vi kan för att bidra.
Nu behöver vi din hjälp att upptäcka energitjuvarna, så att vi kan åtgärda dem snabbt och smidigt.

Enkla tips för att stoppa energitjuven i hemmet!

För ett hållbart Tranås

Tranåsbostäder är en del av Tranås utveckling och vi arbetar aktivt för ett hållbart Tranås. Vi har ett tydligt uppdrag i vårt ägardirektiv att arbeta med ett hållbart Tranås och vi stöder FN:s mål enligt agenda 2030. Vi arbetar även med olika projekt för ett socialt hållbart Tranås så som läxhjälp, huskurage, trygghet och sponsring.

Klimatpåverkan och mål

Vi arbetar aktivt med att minska våra fastigheters klimatpåverkan. Från och med 1 januari 2022 gäller en ny lag om klimatdeklaration vid nybyggnation. Lagstiftarens syfte med lagen är att minska klimatpåverkan från byggnader som uppförs. Det är byggherrens ansvar att tillse att en klimatdeklaration upprättas och lämnas in till kommunen. Lagen omfattar mätning av värme i flera bostadshus: Ny lag trädde i kraft 1 juli 2021 som omfattade de fastigheter som har en större ombyggnation av tappvarmvattensystem, där ska man införa individuell mätning av tappvarmvattnet.

Tranåsbostäder arbetar med målet om 100% förnybar energi för uppvärmning i vårt fastighetsbestånd. Detta sker genom användning av fjärrvärme från Tranås Energi samt geotermisk värme utanför fjärrvärmenätet. Bolaget arbetar aktivt för att öka produktionen av egenproducerad el från solenergi samt med tekniska lösningar som minskar klimatpåverkan vid tillverkning av kyla.

Vårt mål är att öka vår andel egenproducerad el och minska elförbrukningen, fjärrvärmeförbrukningen och vattenförbrukningen varje år.

Tranåsbostäders solel

Idag har vi solceller på fyra av våra lokalers tak.

Hur fungerar detta egentligen?

Väldigt enkelt förklarat, när solen lyser på dem tar de tillvara på minsta solljus och transformerar det till elektricitet. Hur mycket el som produceras påverkas dock av exempelvis takets lutning, vart i landet vi bor, väderstreck och naturligtvis hur mycket solen skiner.

Hur fungerar en solcell?

En solcellspanel består av flera seriekopplade solceller. En solcell består av en eller flera bitar kisel och för den riktigt intresserade kan man hitta mer information genom att söka på ordet fotoloid. Varje cell genererar en svag elektrisk likströmsspänning på ungefär 0,6 volt när den är belastad.

Stora öppna glaspartier på Fröfallsskolan i Tranås. Utanför synd ett tak med solcellspaneler.
Massor av solceller

Bredstorp solpark

Den 1 oktober 2020 driftsattes Bredstorp solpark. Parken, som är 3,5 hektar stor och består av 3 756 paneler, kommer producera ca 1,12 GWh el. AB Tranåsbostäder är den största andelsägaren av solcellsparken. Som andelsägare bidrar vi med att förnybar el produceras varje år, och att man som hyresgäst hos oss vet att man bidrar till miljön.

Solparken står för 85% av fastighetselen på samtliga våra bostadsfastigheter.

Se hur mycket el som produceras just nu.

Hagadals Förskola
Här har vi solelslingor på 10 respektive 20 kW, sammanlagt 30 kW. Produktionen 2018 var sammanlagt 24068 kW och därav såldes 7609 kW till elbolag. Sedan starten i maj 2017 har anläggningen producerat 41875 kW och vi har sålt 12879 kW till elbolag.

Mostugans Förskola
Här har vi solelslingor på 20 kw. Produktionen 2018 var sammanlagt 15162 kW och därav såldes 9026 kW till elbolag. Sedan starten i januari 2016 har anläggningen producerat 47215 kW och vi har sålt 22352 kW till elbolag.

Ängraryds förskola
Här finns solelslingor på 24 kW att installerade på taket.

Fröafallsskolan
Här finns solelslingor på 100 kW att installerade på taket.