Trygghet hos Tranåsbostäder

Vi fortsätter vårt arbete med trygghetsskapande information till våra hyresgäster om hur vi kan agera vid misstanke om att något inte står rätt till hos en granne.

Trygga grannar är ett koncept som handlar om att visa omtanke och det kan göras på många olika sätt. Vi vill sprida information om hur du som granne ska veta hur du kan agera om du misstänker att något inte står rätt till hos en granne. Det kan även vara det lilla som gör skillnad, genom att säga hej till din granne, skapar du en större trygghet i din trappuppgång.

Hit kan du vända dig:

BRIS – barnens rätt i samhället: 116 111
Tranås kvinnojour: 0140-156 57
Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
1177.se våld i nära relation: 1177
Polisen – vid icke akuta ärenden: 114 14

Polisen/socialjouren (helgen/kvällar) 112

Orosanmälan: 0140-681 00

Säg hej!

 • Ofrivillig ensamhet är ett stort samhällsproblem – speciellt bland äldre och de som lever själva. Ett hej i trappuppgången kan vara det viktigaste i någons dag.
 • Visa att du ser människorna omkring dig, och att deras närvaro är betydelsefull.
 • Vänta inte på att någon annan ska ta första steget. Du kan också ta första kontakten och sätta bollen i rullning.
 • Att skapa relationer grannar emellan skapar en tryggare miljö både för dig själv och dina grannar. Om svåra situationer uppstår är det lättare att hantera dem tillsammans med andra.
 • Alla kanske inte vill stanna och prata, och det är viktigt att respektera. Däremot kan det ändå vara avgörande att veta att du bryr dig om de i framtiden behöver någon att fråga om hjälp.

Påbörja samtalet

Känns det svårt att veta hur du ska skapa den första kontakten med dina grannar? Vi listar våra bästa tips för att få igång konversationen:

 • Kom ihåg att hälsa när ni ses i och runt byggnaden

 • Fråga dina grannar om hur de trivs i huset

 • Bjud in till grillkväll på innergården

 • Erbjud dig att vakta hunden när din granne reser bort

 • Fråga om intressen, kanske ni har mer gemensamt än du tror?

Knacka på

Hör du något oroväckande från grannlägenheten, kan du knacka på och fråga hur din granne mår. Det kan vara någon som försöker göra sig hörd för man har ramlat, eller så är det någon som ser på en fotbollsmatch som är spännande. Vi förstår om det kan vara svårt att knacka på men ta hjälp av någon om du inte vill knacka på själv.

Statistiken visar tyvärr att våld i nära relation ökar under helgdagar och semestertider. Om du som granne misstänker att någon far illa, är det viktigt att du agerar. Kvinnojourer säger att det är jätteviktigt att bostadsbolagen och andra aktörer ser detta som ett samhällsproblem och att vi gemensamt arbetar med att sprida information om våld i nära relation.

Dyster statistik

 • Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem

 • Nationella trygghetsundersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren

 • Varje år dödas cirka 20 personer, majoritet kvinnor men även män och barn dödas av närstående.

 • 50 fall av våld i nära relationer anmäls i Sverige – varje dag!

 • Minst 200 000 barn i Sverige lever i hem med våld. Tio gånger så stor risk att dessa barn senare i livet är de som själva utsätter andra för våld.

Vem kan jag kontakta?

Om du hör att något inte står rätt till hos din granne så vill att du ringer vår Trygghetsjour då kommer du till Securitas larmcentral som ser till att ditt ärende hamnar hos rätt person och vi får det dokumenterat, eller om du upplever du att det är en hotfull situation i din grannlägenhet så ringer man 112.

Det finns alltid någon som du kan ringa och rådfråga hos oss. På kundservice 0140-38 49 50 har vi erfarenhet av dessa situationer så tveka inte att kontakta oss. Ett samtal kan göra stor skillnad.

Hur gör man en orosanmälan?

En anmälan kan vara anonym, var noga med att säga det i början av ditt samtal och tänk på att den information du uppger till en socialsekreterare dokumenteras.

Gäller orosanmälan en vuxen persons psykiska hälsa, görs den till socialpsykiatrin, de nås via Tranås kommuns växel 0140-681 00.

Gäller orosanmälan barn (0-21år) görs anmälan till Barn och Ungdomsgruppens mottagningstelefon, nås via Tranås kommuns växeln 0140-681 00.

Är du ett barn?

Här kan du ringa eller sms:a till BRIS om du behöver hjälp, eller bara skulle vilja prata med en vuxen. De har öppet varje dag – även på natten. Du behöver inte säga vad du heter och samtalet kostar ingenting.

Tillsammans blir vi starkare

AB Tranåsbostäder, Tranås kommun, Tranås fastighetsägare för tillväxt (TFFT), Victoriahem och Tranås kvinnojour började ett samarbete för några år sedan, där vi såg att en bred samverkan var en förutsättning för att kunna arbeta förebyggande kring dessa frågor. Att hela samhället är med och hjälper till, att visa att vi ställer upp för varandra och att det finns en medmänsklighet. Det är då vi kan uppnå ett resultat.

Arbetet med Trygga grannar bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt Tranås kommuns strategi för social hållbarhet, det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet jämställdhetspolitiska målen.

Trygga grannar hos AB Tranåsbostäder

I alla våra fastigheter sitter denna information uppsatt, den ska sitta så lågt så att barn når att scanna QR-koden som går till denna sida. Man vet att det som gör ont i ett barn som blivit utsatt för våld i nära relationer, är att ingen reagerade. – grannarna visst vad som hände men ingen gjorde något.