Om Oss

AB Tranåsbostäder ingår i den kommunala kommunkoncernen Tranås Stadshus AB. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Tranås och de är valda för en mandatperiod.  Vårt fastighetsbestånd består till 70 % av kommunala verksamhetslokaler 25 % bostäder och 5 % kommersiella lokaler. 

Tranås Stadsfullmäktige beslöt i april 1949 att bilda ett fastighetsbolag med uppgift att förvärva fastigheter eller tomträtter med syfte att uppföra och förvalta bostadshus. Sedan dess har bolaget utvecklats under sin sjuttioåriga verksamhet. 2008 förvärvade AB Tranåsbostäder kommunens bestånd av fastigheter och fick då inriktningen att även vara ägare av lokaler.

Vårt uppdrag är att tillhandahålla bostäder och lokaler så att Tranås ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och utvecklas i.

 

AB Tranåsbostäder
Postadress: Box 11, 573 21 Tranås

Besöksadress
Piratens gata 1, 573 31 Tranås

 

Telefon: 0140-38 49 50
info@tranasbostader.se