Vår uthyrningspolicy

GENOMFÖRANDE

Visningserbjudande

De lägenheter vi har för uthyrning finns på vår hemsida och i vissa fall annonserar vi i de lokala tidningarna.

Kö-poäng

Grunden för att få en lägenhet på AB Tranåsbostäder är att man står i kö och den som stått längst i vår kö prioriteras. Den sökande registrerar sig på vår hemsida www.tranasbostader.se. Vi har olika köer för bostadslägenheter, seniorboende och nybyggnation. Du står kvar i kön, även om du tackar nej till en lägenhet.

GRUNDKRAV

  • Du måste stå i vår bostadskö, kö-poäng prioriteras.
  • Du ska ha fyllt 18 år för att få teckna eget kontrakt, är du 16 år eller äldre får du stå i vår kö.
  • För godkännande krävs det att den sökandes inkomst skall stå i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå.
  • Du får inte ha någon hyresskuld eller ha andra betalningsanmärkningar som kan vara relevanta för förmågan att betala hyran.
  • Borgensförbindelse kan krävas när det finns tveksamheter gällande betalningsförmågan och ordnad ekonomi. Vi gör en bedömning utifrån det enskilda fallet.
  • Ordnad ekonomi är: lön, ålderspension, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, sjukersättning, och/eller studiemedel i minst 6 mån. från inflyttningsdatum.
  • Antalet personer som ska bo i en bostad ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.
  • Tranåsbostäder förbehåller sig rätten till fritt välja hyresgäst.

 

Håll dina uppgifter aktuella

Du som sökande ansvarar själv för att hålla din ansökan aktuell med rätt inkomstuppgifter, arbetsgivare, adress och telefonnummer. Det är viktigt att du går in och uppdaterar minst en gång per 6 månader för att behålla din plats i kön. Det är även den sökandes ansvar att själv bevaka de lediga lägenheter som läggs ut på vår hemsida. Du måste vara inloggad för att kunna anmäla ditt intresse.

VISNING AV LÄGENHET

Sökande som uppfyller grundkraven och har de poäng som behövs erbjuds visning av lägenhet. Man kommer överens om visning och när man ska meddela om man vill skriva kontrakt eller tackar nej, dock inom 3 dagar efter visning.

KONTRAKTSKRIVNING

När sökande tackat ja till bostaden upprättas ett hyreskontrakt som undertecknas av båda parter. Samtidigt får den nya hyresgästen en ”Välkomstmapp” med råd och information för sitt boende. Du måste ha en gällande hemförsäkring från och med kontraktsstartdatum.

Hyror

Enligt särskild förhandlingsordning genomför representanter för bolaget årligen hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen.

Tillval

Tillval i lägenheten kan göras. Dessa tillval höjer lägenhetens standard och hyra.

Utflyttning och inflyttning

Utflyttning sker den sista varje månad om inte något annat bestäms med nästkommande hyresgäst. Inflyttning sker från och med den första kl. 12.00 eller nästkommande vardag om den förste inträffar på en helg eller helgdag.

Uppsägning och besiktning av lägenhet

Uppsägning av lägenheter sker skriftligt och uppsägningstiden är tre hela kalendermånader. Vid dödsfall godkänner vi en uppsägningstid på en kalendermånad. Snarast efter uppsägningen görs en första besiktning av lägenheten för att boende ska ha möjlighet att rätta till eventuella fel innan avflyttningen. När lägenhetsnycklarna lämnas in görs en slutbesiktning. Den avflyttade hyresgästen erhåller en kopia av besiktningsprotokollet. Kundservice meddelar även nätägaren Tranås Energi i samband med ut- och inflyttning.

AB Tranåsbostäder
Postadress: Box 11, 573 21 Tranås

Besöksadress
Piratens gata 1, 573 31 Tranås

 

Telefon: 0140-38 49 50
info@tranasbostader.se