Lokaler

Tranåsbostäder äger och förvaltar både kommunala och kommersiella lokaler.
Är du intresserad av att hyra eller har frågor om våra lokaler är du välkommen att kontakta oss på info@tranasbostader.se.

Aspagården

Idag förvaltningslokal till socialtjänsten.
Aspagården – Västra Järnvägsgatan. Byggnadsår 1948, Telefonen 15

Enebackens förskola

Förskolan är belägen på landet cirka 4 kilometer söder om Tranås centrum. Förskolan är inrymd i stora luftiga och ändamålsenliga lokaler i två plan som 2009 genomgick en stor renovering. Enebacken erbjuder barnen en stor förskolegård på 12 000 kvardratmeter där gräsytor, skogsdungar, hagmarker och plattgångar bilda en helhet. I denna fantasieggande miljö erbjuds barnen gott om utrymme för lek, rörelse och utforskande. Barnen har även tillgång till sand, vatten och platsbyggda kojor på gården. Det finns en stor odlingsträdgård där barnen får ta del av allt från sådd till skörd och att grönsakerna serveras på tallriken. Dom har också en grillplats där lunchen tillagas och äts ibland. Inomhus erbjuder de olika rum för olika aktiviteter såsom bygg- och konstruktion, ateljé, rollek och mycket annat.

Katarps Norrgård 1:4 

Fröafallsskolan

Fröafallsskolan är en F-6 skola belägen mitt i Fröafalls-Toståsområdet. Fröafallsskolans läge erbjuder närhet till naturen och säker skolväg. På Fröafallsskolan finns grundskola och fritidshem. Här går cirka 260 elever.

Korsörten 2 – del av Fröafallsskolan & fritis

Griftegården

Ceremonilokal, krematorium, bårhus samt expeditionslokaler.

Ängaryd 4:9
Byggnadsår 1982

Hubbarpsskolan

På Hubbarpsskolan går i dag cirka 280 elever och personalstyrkan består av 40 medarbetare.

Ängaryd 4:8 – del av Hubbarpsskolan
Skyttegatan 1

Junkaremålsskolan

Skolan har i dag närmare 800 elever. Skolan består av huvudbyggnad i 2 våningar, med lärosalar, aula, bibliotek, personal- och administrationslokaler, elevmatsal samt kommunens centralkök. Vidare 8 paviljongbyggnader, för de lägre årskurserna med tillhörande fritidsavdelningar samt för bild-, slöjd- och hemkunskapsundervisning. I anslutning till naturområdet ligger en separat gymnastikbyggnad.

Under 2015–2017 har två paviljongbyggnader med sammanlagt 7 klassrum tillkommit. Under senare år har stadsdelens närbutik Målet, byggts om och integrerats i skolans verksamhet och utnyttjas nu för den kommungemensamma Träningsskolan.

Grusåsen 3
Byggnadsår 1969
Förvärvsår 2009

Lövstagården

Särskilt boende.

Kv Häggatorpet 2
Färdigställt 1963
Förvärvsår 1988
49 lägenheter

Mostugan förskola

Förskola med 3 avdelningar.

Korsörten 2
Byggnadsår 1979. Om- och tillbyggnad 2015-2016.
Förvärvsår 2009

Parkgården

Korttidsverksamhet i fastighet som är uppförd som bostadshus. Ligger intill Ekmarksbergsparken.

Ekmarksberg 1:6, Gillesgatan 5
Byggnadsår 1940-talet
Förvärvsår 2010

Sommens skola

F-6 skola med 90-95 elever.

Byggnadsår 1929
Om- och tillbyggnad 2014

Sommens förskola och skola med 2 avdelningar, ca. 50 barn.

Stallberga 7:118
Förvärvsår 2009

Säkerhetscentrum

Idag finns polisens verksamhet och Tranås Säkerhetscentrum med räddningstjänst, polis och ambulans under samma tak.

Säkerhetscentrum – Grusåsen 3
Byggnadsår 1955
Förvärvsår 2009

Vårdnavet

Idag förvaltningslokaler för hemtjänsten. Ursprungligen ålderdomshem, senare musikskola och folkhögskola.

Vårdnavet – Häggatorpet 4.
Byggnadsår C: a 1880. Flyttad till nuvarande plats 1962.
Förvärvsår 1993

Ängarydsskolan

Ängarydsskolan är en av Tranås kommuns två grundskolor för årskurserna 7–9 och bildar tillsammans med Hubbarpsskolan en grundskoleenhet med elever från förskoleklass till åk 9. Skolan har en tidstypisk utformning med en huvudbyggnad, med huskroppar hus A- C, Dessutom ytterligare en separat byggnad i 2 våningar. Ett stort projekt var när den ursprungliga gymnastiksalen, inbyggd i hus C, ersattes med en separat nybyggnad, placerad i slänten mot Västra vägen. Den nya gymnastikhallen är planerad både för skolans behov och för andra aktiviteter som gymnastikföreningar, inomhusträning etc. Den nya byggnaden har en ganska sluten utformning i sin nedre del som skydd mot insyn utifrån samtidigt som den invändigt gjorts så öppen och ljus som möjligt med glaspartier i trapphus och mellan hall och omklädningsdel.

Ängaryd 4:8, del av, årskurs 7–9

Östanå

Särskilt boende.

Kv. Bärnstenen 4
Färdigställt 1970
79 lägenheter

Berget

På berget finns förutom lägenheterna dagcentral/restaurang / samlingssal, lokaler för sysselsättnings och hobbyverksamhet, grupp-/ studierum samt sjuksköterskemottagning. Servicehuset är centralt placerat i Tranås för att ge de boendemöjlighet att själva kunna ta del av utbudet i centrum och besöka butiker, post, bank och övrig central service, men också för att underlätta för besökande till dagcentralen eller för att anhöriga och bekanta som ”är i sta’n” lättare skall kunna hälsa på hos dem som bor här.

Bostäderna har placerats i fyra huskroppar längs Piratens gata för att ansluta till utformningen av anslutande kvarter i norra delen av staden och ge möjlighet till genomsikt från Storgatan och Piratens gata ner mot Svartån. Byggnaderna är utformade med nedtrappning av hushöjden mot öster för att få en mjukare anslutning till Svartån.

Innegårdarna mellan bostadshusen ansluter till stadens gemensamma parkstråk längs Svartån. På fasaden vid huvudentrén ser vi konstverket ”Den grimme aelling” av Nils Sandberg, inspirerat av sagan med samma namn av H C Andersen. Här som symbol för tanken att ett liv i trygghet och gemenskap skall ge möjlighet till stimulans och livskvalitet på äldre dar. Det har skett en succesiv förändring av delar av servicehuset under senare år.

Seniorboende. Särskilt boende.
Kv. Berget 1, Piratensgata 3-9, Ågränd
Färdigställt 1981
84 seniorlägenheter
30 bostäder i särskilt boende

Folkets Park

Folkets Park, eller Folkparken som den också kallas, började anläggas i början av 1910-talet i en björkhage öster om Svartån och stadens centrum. Det startade med skjutbana och enkel kioskservering. 1919 invigdes den portalbyggnad i nationalromantisk stil som ligger i gränsen mot Holavedsgymnasiet och som då utgjorde entré till Folkparken. Idag disponerar Holavedsgymnasiet här lokaler för bl.a. Estetiska programmet och Restaurang- och Livsmedelsprogrammet med Restaurang Novisen. Här finns också skolans elevmatsal med serveringskök.

Ekmarksberg 1:7
Huvudbyggnaden 1956
Förvärvsår 2010

Gripenbergs skola

F-6 skola med ca. 75 elever.

Vätinge 1:28
Förvärvsår 2009

Hagadals förskola

Förskola med 6 avdelningar och c:a 80 barn.

Ängaryd 4:8
Byggnadsår Etapp 1 genom ombyggnad av två skolpaviljonger 2008.
Etapp 2 tillbyggnad med 2 avdelningar samt tillagningskök 2009.

Idrotts- och simhall

Tranås idrottshall är byggd 1963 och är centralt belägen intill Holavedsgymnasiet och simhallen. Hallen har måtten 19×38 meter. I källarplanet finns även en bowlinghall som har åtta banor. Både idrottshallen och bowlinghallen är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. 

Simhallen har en stor bassäng är 25 m lång, vi har även två mindre lekbassänger samt en härlig bubbelpool.

Grusåsen 3
Byggnadsår 1963

Kungsparkens förskola

Kungsparkens förskola, Garantiförskola, Dagcenter Piraten. Hus 01: Sjukvård förvaltnings- och föreningslokaler. Ursprungligen sjukhusbyggnad. Hus 05: Förskola Kungsparken, dagverksamhet. Ursprungligen långvårdsklinik.

Storgatan 101 – Kv. Vitsippan 17
Byggnadsår Hus 01, 1924, Hus 05, 1960
Förvärvsår 1994

Linderås skola

F-6 skola med ca. 75 elever.

Linderås 3:23
Byggnadsår 1906
Förvärvsår 2009

Norrskolan

Norrskolan är en tvåparallellig F-5 skola med ca 280 elever. Av dessa har ca 170 elever fritidshemsplats. Skolan byggdes år 1993 och byggdes till år 2000. Under 2015 och 2016 utökades lokalerna med två paviljonger.

Kartritaren 1 – del av Norrskolan
Byggnadsår 1993

Parkens förskola

Förskola med 3 avdelningar.

Ekmarksberg 1:7 (Folkets Park)
Byggnadsår: Ursprungligen utomhusscen för musik och teater 1930
Ombyggnad till förskola 2000
Förvärvsår 2012

Råsvägens äldreboende

Råsvägens äldreboende är namnet på det nya särskilda boendet som Tranåsbostäder byggt
på kv. Blodroten 1. I korsningen Råsvägen/Östra Vägen, bredvid den nyligen uppförda Förskolan Skogsgläntan. Här står nu 54 lägenheter klara för inflyttning under hösten 2018. 

Kv Blodroten 1
Byggnadsår 2018

Statt, Bio, bibliotek

Hotellbyggnaden ligger mitt i Tranås centrum vid Lilla Torget och utgör södra delen av kv. Lyktan 11. Inom fastigheten i dag finns förutom hotellet, butiker, bostäder, stadsbibliotek, en biograf och kommunala förvaltningslokaler.

Kv.Lyktan 11
Byggnadsår 1954
Förvärvsår 1990

Tallbacken

Förskola med 4 avdelningar
Byggnadsår 1970 som grundskola i stadsdelen Stoeryd.
Ombyggnad till förskola 2012
Malen 1. Förvärvsår 1990

Åsvallehults förskola

Förskola med 3 avdelningar
Byggnadsår 2 avdelningar 1989.
Tillbyggnad 1 avdelning 2013.

Kronhjorten 1

Bredstorp IP

Friidrottsplatsen är en ganska ny anläggning utrustad med en 400 meter allvädersbana samt utrymmen för längd- och höjdhopp, kastgrenar och olika slags fri träning. På idrottsplatsen finns 4 fotbollsplaner, två för 11-manna- och två för 7-mannaspel samt en grusplan. En plan för vardera 11-manna- respektive 7-mannaspel har under senare år försetts med konstgräs. Tennis- och badmintonhallen har utrymmen för spel på tre tennisbanor eller 12 badmintonbanor. Här finns också en cafeteria. I anslutning till hallen ligger 4 utomhusbanor för tennis.

Ishockeyhallen är sammanbyggd med tennis- och badmintonhallen. Hallen har plats för c:a 2 000 åskådare.  En ny byggnad med omklädnings- och klubblokaler för fotboll och bandy uppfördes 2004.

En genomgripande upprustning av trafikmiljön för hela idrottsplatsen med nya angöringar till de olika verksamheterna och separering av gång- och cykeltrafik inom området genomfördes 2013-2014. Idrottsplatsen samt fotboll och bandy fick nya entrébyggnader. Ishallen byggdes också till med ny entré.

Grusåsen 3

Storgatan 10

Seniorboende/Särskilt boende.

Kv. Södermalm – Forellen
Förvärvsår 1991
18+8 lägenheter

Gillesstugan

Aktivitets- och samlingslokal.

Gillestugan 1, Gillesgatan 3.
Byggnadsår 1930
Förvärvsår 2010

Holavedsgymnasiet

Holavedsgymnasiet är Tranås gymnasieskola med runt 900 elever. Skolan ligger öster om Tranås centrum och utgör tillsammans med nuvarande Folkets Park utvecklingsområde för en samlad utbildningsverksamhet i Tranås.
Skolan består av 3 byggnader, hus A-C. Huvudbyggnaden, hus A, stod färdig 1956. Den innehåller bland annat skolexpedition, personal- och fritidslokaler, elevhälsa, lokaler för estetiska och teoretiska program, bibliotek samt cafeteria.
Centralt i byggnaden ligger skolans aula, som samtidigt fungerar som stadens offentlig teater- och konsertlokal. På taket kan man studera stjärnhimlen från ett planetarium. Hus B, yrkesskolan, innehåller lokaler för såväl teoretiska
som yrkesinriktade program. Hus C, söder om huvudbyggnaden har lokaler för bygg- och anläggnings samt fordons- och transportprogrammen.

Grusåsen 3, Byggnadsår: Huvudbyggnaden, hus A – 1959, H-J -1960, Bygg- och anläggnings- samt fordons/teknik, hus C,-1983.
Förvärvsår 2009

Junkaremålens förskola

Förskola med 3 avdelningar och ca. 60 barn.
Byggnadsår 1972.
Ombyggnad med tillagningskök 2000
Västan 1 – Förvärvsår 1988

Kulturskolan

Norra och Södra Vedbo domsagas forna tingshus ligger vid Svartåns östra strand i omedelbar anslutning till stadens centrum. Det är en slottslik, spritputsad tegelbyggnad med granitsockel. Formspråket med listverk och fönsteromfattningar är närmast jugend-barock med ett högrest mittparti med kupoltak och två lägre sidorisaliter, också med kupoltak. Arkitekt var Lars Kellman, Borås. 1992 flyttade Tranås Kulturskola in med Musikskolan.

Kulturskolan. Ursprungligen Tingshus.
Kv. Tellus 2
Byggnadsår 1910, förvärvsår 1992

Mossebo Dagcenter

Bredstorp 3:4 och 3:5

Näckström

Förvaltnings-, verkstads-, och förrådslokaler för Gatukontoret .

Tranåskvarn 1:4
Byggnadsår 1984
Förvärvsår 2011

Piratens gata 1

Tranåsbostäder uppförde Sveriges första polisstation där inte Kungliga Byggnadsstyrelsen stod som ansvarig. Byggnaden färdigställdes 1985 och var helt anpassad för polisens verksamhet med kontors- och förvaltningslokaler.
Starten på projektet blev kanske lite udda då de första skisserna gjordes på några servetter vid ett av de allra första planeringsmötena med beställare och arkitekt.  Från 1985 har Tranåsbostäder haft sitt kontor i fastigheten, och i samband med att polisen flyttade ut och samlokaliserades med ambulans och räddningstjänst i Tranås nya Säkerhetscentrum tog man över de lokalerna. Idag hyr Tranåskommun även delar av lokalerna.

Piratens gata 1, Storg. 52.
Centrumfastighet kv. Norra Dalen 6.
Byggnadsår 1985

Skogsgläntan

Skogsgläntans Förskola är den nyaste förskolan i Tranås och öppnades 2017. Den ligger i Junkaremålen sydost om Tranås centrum i direkt anslutning till naturmark i öster och med Svartån och Östanåparken inom räckhåll in mot centrum. Förskolan ligger också granne med ett särskilt boende för äldre, vilket färdigställdes under 2018. Förskolan har en välstuderad utemiljö med stora lekgårdar där det finns musikinstrument, vattenlek, odlingar, grillplats och andra inspirerande lekmiljöer. Här kan man särskilt nämna Monica Goras ljusinstallationer. Förskolan består av sex avdelningar uppdelade på tre baser. Varje bas utgör en flygelbyggnad med två avdelningar. En fjärde flygel innehåller tillagningskök och tekniska utrymmen. Flygelbyggnaderna är grupperade runt en mittdel för gemensamma aktiviteter och med samutnyttjade utrymmen som musik/ teater/utställning, ateljé, snickeri, våtlek, måltider etc. På ett övre plan över mittdelen ligger personal- och administrationslokaler. Förskolan är uppförd som miljöbyggnad version 2.2, kriterium Silver. Taken är i huvudsak Sedumtak och fasaderna behandlade med tjärvitriol.

Förskola med 6 avdelningar
Blodroten 1
Byggnadsår 2017

Stadshuset

Byggnaden i sig är en monumentalbyggnad med tidstypiska drag från 1950-talet, där man strävade efter att återge arkitekturen en mera hantverksmässig prägel med naturmaterial som huggen granit, tegel, puts, trä och smide.
Arkitekterna Adrian Langendal och Ivar Stål från Stockholm fick uppdraget att rita stadshuset efter en arkitekttävling med 40 inlämnade förslag.

Stadshuset – Stadshuset 2. Byggnadsår 1954. Förvärvsår 2009

Uvaberg

Särskilt boende.

Kv. Kartritaren 1
Färdigställt 1993
32 lägenheter

Ängaryds förskola

Förskola med 2 avdelningar.

Snäckan 1
Byggnadsår 1977
Planerad utbyggnad med 1 avdelning 2018
Förvärvsår 1988