Förskola

Enebackens förskola

Enebackens förskola är belägen på landet, cirka fyra kilometer söder om Tranås centrum. Förskolan har stora, luftiga lokaler och en stor förskolegård på 12 000 kvadratmeter. Här bildar gräsytor, skogsdungar och hagmarker en miljö med gott om utrymme för lek, rörelse och utforskande. Det finns tillgång till sand, vatten och platsbyggda kojor på gården och även en stor odlingsträdgård och grillplats. Inomhus finns rum för många kreativa aktiviteter såsom bygg- och konstruktion, ateljé, lek och mycket annat. Enebackens förskola genomgick en renovering 2009.

Snabbfakta

Katarps Norrgård 1:4