Tillgänglighetsredogörelse

AB Tranåsbostäder står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. På denna sida beskriver vi hur www.tranasbostader.se uppfyller lagen om tillgänglighet samt eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är Tranåsbostäders webbplats?

Den här webbplatsen är till stor del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi arbetar kontinuerligt för att åtgärda eventuella brister. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Så här gör du om du får problem att använda delar av webbplatsen.

Om du behöver information från vår webbplats i något annat format kan du kontakta oss via e-post info@tranasbostader.se. Du kan också ringa oss på 0140-38 49 50. Svarstiden är normalt 5-14 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi jobbar hela tiden med att förbättra vår webbplats tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får möjlighet att åtgärda problemet. Rapportera brister här.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur Tranåsbostäder hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Du når DIGG via e-postadressen info@digg.se alternativt telefonnummer 0771-11 44 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt
Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Några bilder på webbplatsen kan sakna ALT-text, vilket försvårar för användare utan syn med skärmläsare att förstå innehållet på en bild
  • En del av pdf-filerna som finns på webbplatsen, så som gamla årsredovisningar eller inskannade dokument (som baseras på dokument som inte är digitaliserade) är inte tillgänglighetsanpassade. Därmed fungerar pdf-filerna inte för läshjälpmedel och liknande. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.
  • Formulär som är kopplade till digital service från tredje part är för närvarande inte tillgänglighetsanpassade, samarbete har inletts för att åtgärda formulärens tillgänglighet.

Innehåll som delvis inte uppfyller lagkraven

  • I vissa kombinationer av textförstoring på rubriker och ökat radavstånd är texten svår att läsa. Det gäller även endast förstoring av rubriker.

Tekniska hjälpmedel

  • Innehåll som tolkas av tekniska hjälpmedel är inte utvärderat, men kommer att utvärderas av framöver. Därefter kommer eventuella brister att uppdateras här.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 juni 2022.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en manuell självskattning av webbplatsens tillgänglighet.
Senaste bedömningen gjordes den 12 november 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 12 november 2021.