Förskola

Mostugan förskola

Mostugans förskola, med tre avdelningar, är belägen i villaområdet Fröafall och ligger i direkt anslutning till skogen.

Gården är stor med både plana ytor, slänter, träd och buskar som bjuder in till lek och aktivitet. Här finns en cykelslinga i asfalt, vattenränna, motorikbana, rutschkanor, gungor, lekstuga, sandlåda och grillplats. 2016 installerades en solcellsanläggning på förskolans tak med solelslingor på 20 KW som producerar el.

Snabbfakta

Korsörten 2
Byggnadsår 1979. Om- och tillbyggnad 2015-2016.
Förvärvsår 2009