Skola

Junkaremålsskolan – renovering pågår!

Skolan har idag närmare 800 elever och består av flera byggnader. I huvudbyggnaden med två våningar finns lärosalar, aula, bibliotek, personal- och administrationslokaler, elevmatsal samt kommunens centralkök.

2015–2017 tillkom två paviljongbyggnader med sammanlagt sju klassrum. Paviljongbyggnaderna är till för de lägre årskurserna med tillhörande fritidsavdelningar samt lokaler för bild-, slöjd- och hemkunskapsundervisning. I anslutning till naturområdet ligger en separat gymnastikbyggnad.

Under senare år har stadsdelens närbutik Målet byggts om och integrerats i skolans verksamhet och utnyttjas nu för den kommungemensamma Träningsskolan.

Snabbfakta

Grusåsen 3
Byggnadsår 1969
Förvärvsår 2009