Kommunal lokal

Kulturskolan

Norra och Södra Vedbo domsagas forna tingshus ligger vid Svartåns östra strand i anslutning till stadens centrum. Det är en slottslik, spritputsad tegelbyggnad med granitsockel. Formspråket med listverk och fönsteromfattningar är närmast jugend-barock med ett högrest mittparti med kupoltak och två lägre sidorisaliter, också med kupoltak. Arkitekt var Lars Kellman, Borås. 1992 flyttade Tranås Kulturskola in med Musikskolan.

Snabbfakta

Kulturskolan. Ursprungligen Tingshus.
Kv. Tellus 2
Byggnadsår 1910, förvärvsår 1992