Kv. Lyktan

2023-03-31

Projektinfo

Ombyggnad och utveckling av hotell, restaurang och kök  samt biblioteksentré

Arbetet kommer att genomföras i olika faser. Vi är nu i fas 1.

Entreprenör: PEAB

Arkitekt: Tengboms

Samarbetspartner: Projektkompaniet

Projektbudget: 50 mkr

Förstudie: Hösten 2022

Byggstart: Hösten 2023

Färdigställande: Sommaren 2024

Historiska bilder

Nutida bilder

Projektplanering