Nu är Junkaremålsskolan färdigbyggd!

2024-06-04

Hållbarhet, lärande, rörelse och arbetsmiljö. Det är många perspektiv som vägts in i bygget av nya Junkaremålsskolan. Nu är den klar och redo att ta emot elever och personal i augusti.

Fyra år har gått sedan beslutet togs att riva den ursprungliga byggnaden från 1967, som då hade problem med inomhusmiljön. Första spadtaget togs 2022 och nu är det dags för NCC att avsluta projektet och överlämna skolan till Tranåsbostäder, för redan 3 juni börjar verksamheten flytta in.

– Vi har byggt en skola som möter verksamhetens behov, och som dessutom håller en hög nivå hållbarhetsmässigt. Vi hoppas elever och personal blir lika stolta över den som vi är, säger Magnus Nilsson, VD på Tranåsbostäder.

Det är en toppmodern och välplanerad skola som kommer möta eleverna i höst. Den nya byggnaden inrymmer lokaler för två-parallellig årskurs F-6 samt anpassad grundskola med funktioner för klassrum, grupprum, rörelserum, bibliotek, fritids och personalrum. Skolan är utformad för att klara krav kopplat till dagens och förhoppningsvis även framtidens pedagogik och den största förändringen från tidigare är att allt nu finns under samma tak. Den förra skolan var uppdelad i sju olika byggnader, nu blir lokalerna mer tillgängliga och elever och pedagoger kan enkelt röra sig mellan skolans olika avdelningar.

Hållbar byggnation med klimatanpassningar
Genomgående har skolan byggts med hög kvalitet vilket innebär att byggnaden presterar en bra bit över de grundläggande värdena. Skolan är exempelvis utrustad med solceller på taket som kommer bidra till att skolan får en låg energianvändning, ca 40% lägre än det nationella kravet. Grunden är byggd av klimatanpassad betong och inomhus har man valt vinylgolv och löslagda mattor då det ger lägre klimatpåverkan och en god inomhusmiljö över tid.

Vi har gjort medvetna val under hela processen för att säkerställa hållbarhet och en god lärmiljö under lång tid. Vi ser också att klimatet förändras, med fler värmeböljor i framtiden. Även om vi inte är där än så har vi förberett ventilationsanläggningen redan nu för att kunna ansluta kyla om framtidens klimatförändringar kommer ge längre perioder av extremvärme.

Anpassade miljöer – för studiero och rörelse
Skolans lokaler har utformats för att skapa trygga skolmiljöer och främja en så lugn klassrumsmiljö som möjligt. Exempelvis finns grupprum placerade intill klassrummet så att klasserna kan delas upp vid behov. Även kring utemiljöernas utformning har flera perspektiv vägts in. Lek, rörelse, umgänge, och variation är några av dem. Göran Lorentzi, byggchef på Tranåsbostäder berättar:

– Vi har arbetat tätt ihop med skolverksamheten, landskapsarkitekter och NCC för att skapa anpassade utemiljöer där eleverna bjuds in till att klättra och vara i rörelse. Till exempel har skolgården fått flertalet ”rum” med olika syften. Junkaremålsskolan ligger också belägen vid en skogsslänt där eleverna har möjlighet att leka och vara kreativa i skogsmiljö. Det är viktigt att utemiljön kan erbjuda både aktivitet och lugn och ro samt erbjuda skuggiga platser när det är varmt, säger Göran Lorentzi.

Positivt för hela Tranås
Projektet har inte bara gett Tranås en toppmodern skola, utan har även genererat arbetstillfällen för lokala entreprenörer. NCC har valt att till stor del upphandla lokala aktörer inom bland annat rör, ventilation, målning, takläggning, byggmaterial, växtlighet och solavskärmning. Och under byggtiden har flera gymnasieelever från bygg- och anläggningsprogrammet i Tranås erbjudits praktikplatser.

– Projektet har skapat ringar på vattnet i hela Tranås, det är roligt att hela staden gynnas av en sån här investering. Vi är många som bygger Tranås för framtiden, säger Magnus Nilsson.

Junkaremålsskolan är en av två helt nya skolor som byggs i Tranås och förutom att skapa goda lärmiljöer för befintliga elever är också målet att locka fler invånare på sikt. Satsningen är den största på över 30 år och visar att Tranås har ambitioner att växa.