Ängaryds förskola

2019-03-26

Projektinfo

BYGGSTART: 2019-01-01

FÄRDIGSTÄLLT: 2019-12-19

ENTREPRENÖRER: PEAB Byggservice AB

OMFATTNING: Om -och tillbyggnad av befintlig förskola

BUDGET: 21,7 miljoner