Du tar väl chansen att utveckla ditt boende/arbetsplats?

2022-04-14

Under 2022 genomför AB Tranåsbostäder en Nöjd kundundersökning, där våra hyresgäster får svara på hur AB Tranåsbostäder levererar som hyresvärd och fastighetsägare.

I samband med kundundersökningen (NKI) dela vi ut en Japp till våra bostadshyresgäster, hoppas den mottogs väl.

I år har vi arbetat lite extra med att försöka sprida informationen att det är viktigt att man deltar i vår kundundersökning. Hyresgästernas åsikter är viktiga för att kunna utveckla både fastigheter, AB Tranåsbostäder och Tranås som stad.

För att utvärdera verksamheten och hitta förbättringsområden genomför Tranåsbostäder regelbundna kundundersökningar bland våra hyresgäster. Vi skickar kundundersökningen både till våra bostads-, kommunala- och kommersiella hyresgäster.

Ett bra exempel är 2019 års undersökning som visade att sopsorteringen fick sämre resultat. Då valde vi att installera flera avfallsbehållare under jord, en satsning som inte bara sparar utrymme och minimerar lukt utan även ger färre tömningar och minskade koldioxidutsläpp. Det är ett tydligt exempel på hur hyresgästernas åsikter bidrar till hållbara förändringar.

Vi kommer lotta ut 20 biljetter till Boxholm 2 till de som svarat på enkäten. Aktiv Bo hjälper oss att ta fram vinnarna. Då alla svar är anonym.

Enkäten finns på flera språk och om man har svårt att fylla i den så kan man även ringa det telefonnummer som står på enkäten och få hjälp.

Enkäten kommer att redovisas till oss i början av sommaren och vi kommer gå ut med resultatet till hyresgästerna i höst.

Resultatet hjälper oss att utläsa trender över tid och göra jämförelser på många olika nivåer och parametrar. Tack vare att Aktiv bo har en enorm databas kan vi få ett jämförelsevärde inom bostads och fastighetsbranschen med benchmark, information, statistik och data som hjälper till i vårt beslutsfattande.