Kommunal lokal

Vitsippan – Hus 01

Här finns sjukvård förvaltnings, Tranås kommun och föreningslokaler.

Snabbfakta

Vitsippan 17 – Hus 01 byggnadsår 1924. Förvärvades 1994.