Kommunal lokal

Tranåsbostäder och Tranås kommuns lokaler

Tranåsbostäder uppförde Sveriges första polisstation där inte Kungliga Byggnadsstyrelsen stod som ansvarig. Det första planeringsmötet är värt att minnas – då ritade beställaren och arkitekten upp skisserna till byggnaden på servetter. Byggnaden färdigställdes 1985 och var helt anpassad för polisens verksamhet med kontors- och förvaltningslokaler.

Från 1985 har Tranåsbostäder haft sitt kontor i fastigheten. I samband med att polisen flyttade ut och samlokaliserades med ambulans och räddningstjänst i Tranås nya Säkerhetscentrum tog Tranåsbostäder över hela lokalen och hyr idag ut en del till Tranås kommun.

Snabbfakta

Piratens gata 1, Storg. 52.
Centrumfastighet kv. Norra Dalen 6
Byggnadsår 1985