Kommunal lokal

Parkgården

Fastigheten var från början ett bostadshus. Idag bedrivs korttidsverksamhet på Parkgården som ligger intill vackra Ekmarksbergsparken.

Snabbfakta

Ekmarksberg 1:6, Gillesgatan 5
Byggnadsår 1940-talet
Förvärvsår 2010