Förskola

Råsvägen 2

Skogsgläntans Förskola öppnades 2017 och ligger sydost om Tranås centrum i direkt anslutning till naturmark och med Svartån och Östanåparken inom räckhåll. Förskolan har stora lekgårdar, vattenlek, odlingar, grillplats och andra inspirerande miljöer t.ex. Monica Goras ljusinstallationer.

Skogsgläntan består av sex avdelningar uppdelade på tre baser. Varje bas utgör en flygelbyggnad. En fjärde flygel innehåller tillagningskök och tekniska utrymmen. Mellan flyglarna finns en mittdel för gemensamma aktiviteter och utrymmen som passar perfekt för musik, teater, utställning, ateljé, snickeri, våtlek, måltider etc. På ett övre plan finns personal- och administrationslokaler.

Förskolan är uppförd som miljöbyggnad version 2.2, kriterium Silver. Taken är i huvudsak Sedumtak och fasaderna behandlade med tjärvitriol.

Snabbfakta

Förskola med 6 avdelningar
Blodroten 1
Byggnadsår 2017