Planerade förbättringsåtgärder på Tallbackens förskola för att säkerställa en trygg och hälsosam miljö för barnen och personalen.

2024-03-12

Bakgrund:

Tallbackens förskola i Tranås uppfördes 1972 och fungerade då som skola för årskurs 1–6 och var ett naturligt val för majoriteten av barnen i Stoeryd.

2013/2014 Anpassades skolan i stället till för att verka som förskola för våra allra minsta barn i kommunen. 2014 konstaterades att tryckta syllar som använts vid uppförandet av skolan 1972, som då var en helt normal byggteknik, idag klassas som en riskkonstruktion. När eventuell fukt kommer i kontakt med syllarnas impregnering kan en stark otrevlig doft uppstå samt kan impregneringsmedlet ge ifrån sig *PAH kloranisoler som i större mängder kan vara farligt för människor och djur. 2014 konstaterades, efter översyn av detta, ingen indikation av PAH i innemiljön.

Idag: 

Hösten 2023 hörde Tallbackens förskoleverksamhet av sig till AB Tranåsbostäder då de upplevde en obehaglig lukt i ett av förskolans utrymmen. Tranåsbostäder kunde snabbt med hjälp av inhyrd Fuktsakkunnig Byggdoktor konstatera att byggnadens syll hade en äldre fuktskada som hade bidragit till den otrevliga lukten. Där PAH påträffades sanerades syllar i sin helhet utifrån den metod som vår inhyrda konsult rådde AB Tranåsbostäder till. Samtliga åtgärder färdigställdes direkt efter att de upptäckts.

Jul/Nyår 2023/2024

Tallbackens förskola hör av sig till AB Tranåsbostäder och upplever att ytterligare ett rum på förskolan har en ”märklig” doft. Tranåsbostäder undersöker direkt lokalen och finner ytterligare två ställen där den impregnerade syllen har blivit fuktangripen. Med denna vetskap bestämmer sig Tranåsbostäders Förvaltningschef i samråd med Fuktsakkunnig Byggdoktor att genomföra luftanalyser för hela förskolan.

Åtgärd 1:

Efter genomförda luftanalyser kan AB Tranåsbostäder konstatera att PAH enbart finns i väldigt små mängder på de två platser som upptäckts årsskiftet 2023/2024. Övriga luftanalyser i lokalen visar inga spår av PAH. Det kan också konstateras att där AB Tranåsbostäder har genomfört utbyte av tryckta syllar visar nu luftmätningarna inga spår av PAH.

AB Tranåsbostäder kommer i närtid genomföra samma saneringsprocess av syllar som genomfördes vintern 2023. Åtgärder är planerade att vara klara i slutet av april 2024.

Åtgärd 2:

En impregnerad syll är alltid en riskkonstruktion och för att förebygga har AB Tranåsbostäder tagit beslut om att byta ut samtliga impregnerade syllar för att ta bort denna riskkonstruktion. Planen är att genomföra syllbytet under 2024 tillsammans med Tallbackens ledning och verksamhet därtill AB Tranåsbostäders byggentreprenör.

*  Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

För mer information kontakta

Magnus Nilsson, VD Tranåsbostäder

Tel: 0140-38 49 54

Mejl: magnus.nilsson@tranasbostader.se