Första spadtaget på Junkaremålsskolan

2022-11-18

Klockan 10 på fredagsförmiddagen togs det första spadtaget för den nya byggnaden på Junkaremålsskolan. Byggnaden kommer inrymma lokaler för sammanlagt 392 elever i årskurs F-6 samt grundsärskola, med funktioner för bland annat klassrum, grupprum, rörelserum, bibliotek och personalrum. Utöver detta kommer en ny skolgård med lekutrustning som inbjuder till rast- & rörelseaktivitet för eleverna att tillskapas inom området.

– Vi ser fram mot en ny modern skola för eleverna på Junkaremålsskolan F-6 och en sammanhållen grundsärskola med lokaler anpassade för målgruppen, säger Margit Johansson, projektledare Barn- och utbildningsförvaltningen.

Bakgrund/historik
Junkaremålsskolan byggdes 1967 och är Tranås största grundskola med drygt 750 elever i årskurserna F-9. Efter att en utredning gjorts 2020, kopplad till att inomhusmiljöproblem identifierats i hus A1–A6 (åk F-6), föreslog AB Tranåsbostäder att byggnaderna bör rivas för att återskapa en modern skola anpassad efter dagens pedagogik och lärmiljöer, vilket även Tranås kommun ansåg vara rätt beslut.

AB Tranåsbostäder har tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen givits möjligheter att utveckla nya lärmiljöer för nuvarande och framtida barn och unga. Junkaremålsskolan är först ut i de två skolprojekt som nu är planerade att genomföras de närmaste åren, säger Magnus Nilsson VD.

Projektplan
Under 2021 påbörjades en förstudie som ett beslutsunderlag för politiskt beslut, som togs februari 2022. Därefter påbörjades detaljprojektering och rivning av de befintliga byggnaderna. Förberedande markarbeten påbörjades under hösten 2022. I och med den första spadtaget under fredagen inleds byggnationen av den nya skolan. Färdigställandet är beräknat till sommaren 2024 och inflyttning beräknas ske till skolstart en i augusti 2024.
Den nya byggnaden kommer ha en totalyta på 6 279 kvm och projekteras efter miljöbyggnad silver, med träfasad och solceller.